NELER VAR?
1. Sınıf
İhtiyaç duyacağınız tüm yardımcı eğitim kaynakları Mobides Evdeokul'da, keşfetmeni bekliyor.
Okuma-Yazma
Türkçe
Matematik
Hayat Bilgisi
Ders Merkezi
Sınav Merkezi
Eğlenceli Eğitim
Sesli Kitap
e-Kütüphane
Web Paylaşım
ANİMASYONLU KONU ANLATIMLARI

1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEBmüfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un animasyonlu konuanlatımları ile eğlenerek öğrenin..

Animasyonlu Anlatım
: 41 Konu
Sesli Kitap
: 30 Konu 132 Sayfa
Dinleme Etkinlikleri
: 35 Adet
Sesleri Tanıyorum
: 310 Adet
Hece Çalışmaları
: 563 Adet
BİLGİ KİTABIM ve ÖDEVLER
1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEB müfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un Bigi Kitabı ve Ödevleri ile pekiştir.
Oku&Uygula
: 116 Konu 468 Sayfa
Uygulama Kitabı
: 170 Konu 1776 Sayfa
Etkinlik Çalışmaları
: 514 Adet
Görsel Problemler
: 31 Konu 151 Sayfa
İNTERAKTİF UYGULAMALAR
1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEB müfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un İnteraktif uygulamaları ile tekrar et, pekiştir.
Boşluk Doldurma
: 25 Konu 176 Sayfa
Doğru - Yanlış
: 19 Konu 163 Sayfa
Eşleştirme
: 6 Konu 34 Sayfa
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ve SINAV MERKEZİ
1. sınıf Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerini: MEB müfredatına % 100 uygun tüm konuları Mobides Evdeokul‘un Sınav Merkezi ile değerlendir.
Soru Havuzu
: 2052 Soru
Konu Testleri
: 2076 Soru
Kazanım Ölçme
: 482 Soru